| สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

ถังแชมเปญ (หอสูง)

NEW-CHAMPAGN


     เป็นอุปกรณ์กักเก็บน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก จะมีข้อดีคือ ไม่ต้องอาศัยมอเตอร์เพื่อแจกจ่ายทำให้ประหยัดไฟฟ้า สามารถส่งน้ำได้ระยะทางไกลกว่าการใช้มอเตอร์ อัตราน้ำสม่ำเสมอ เป็นต้นข้อดีของถังแชมเปญ นิวทรัพย์

1.ใช้สินค้าคุณภาพสูง อาทิเช่น เหล็กเนื้อหนา สีคุณภาพสูง เป็นต้น

2. ออกแบบโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม และประสิทธิภาพการใช้งานจริง

3. มีอายุการใช้งานยาวนาน

4. มีหลายขนาดตั้งแต่ 15,000 – 50,000 ลิตร