เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยโอโซน NEW-OZONE Series

ก๊าซโอโซน (O3) คือ ก๊าซออกซิเจน(O2) ซึ่งถูกปรับปรุงโครงสร้างให้มีพลังงานมากขึ้น ซึ่งก๊าซโอโซนมีแนวโน้นจะสลายตัวเองกลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้ง่าย จึงสามารถผลิตและเก็บก๊าซไว้ได้ จึงจำเป็นจะต้องทำการผลิตโอโซน ณ แหล่งที่จะใช้งานนั้นเลย


คุณสมบัติ
 

โอโซน คือ อะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมรวมกันเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน(O3) โอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติรูปแบบหนึ่งของออกซิเจนที่ไม่เสถียร แต่มีพลังงานในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงโดยเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะไม่เหลือสารพิษตกค้างใดๆนอกจากออกซิเจน จึงมีการนำโอโซนไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือน สำนักงานจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม


ข้อดีของโอโซน

 1. โอโซนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสมากกว่าคลอรีน , คลอรามีน และคลอรีนไดออกไซด์
 2. โอโซนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า โดยไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตราย
 3.  โอโซนออกซิไดซ์เหล็ก แมงกานีส และซัลไฟด์
 4. โอโซนเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอน และการกำจัดความขุ่นออกจากน้ำ
 5. โอโซนสามารถกำจัดสี รสชาติ และกลิ่น
 6.  โอโซนใช้เวลาในการฆ่าเชื้อโรคสั้น (Contact time สั้น)
 7. ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาเสร็จทุกครั้ง จะได้ก๊าซออกซิเจน (O2)
 8. การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน จะไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 9. โอโซนช่วยป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
 10.  ช่วยกำจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำประปา

ข้อเสียของโอโซน
 
 1. อุปกรณ์ผลิตก๊าซโอโซนมีราคาสูง
 2. การผลิตก๊าซโอโซนต้องการพลังงานสูง และต้องผลิต ณ สถานที่ใช้งาน
 3. โอโซน มีพิษ และมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
 4. โอโซนสลายตัวได้เร็วที่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิสูง
 5. โอโซนต้องการการดูแล และการจัดการที่ดี

คุณสมบัติพิเศษของระบบผลิตโอโซน นิวทรัพย์
 
 1. มีระบบความปลอดภัยสูง
 2. การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 3. ใช้ PLC Newsub Control ที่มีความแม่นยำสูงในการควบคุม
 4. ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และการบำรุงรักษาต่ำ
 5. สามารถผลิตก๊าซโอโซนปริมาณสูง

 
 


เครื่องผลิตก๊าซโอโซน ขนาด 40 กรัม/ชั่วโมง 2 ชุด 
(2 sets of 40 grams ozone generator)


ระบบผสมโอโซนในน้ำ สำหรับโอโซน 40 กรัม/ชั่วโมง
(Ozone Mixing System)

เครื่องผลิตก๊าซโอโซน ขนาด 10 กรัม/ชั่วโมง
(10 grams ozone generator)

ระบบผสมโอโซนในน้ำ สำหรับโอโซน 10 กรัม/ชั่วโมง
(Ozone Mixing System)