| ผลงานบริษัท | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

NEWSUB GROUP
เครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัย

 
บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบน้ำอุปโภค-บริโภค และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี
 
สินค้าและบริการของบริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด มีมากมาย อาทิเช่น

- ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค และการจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำ
- จัดสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำทุกชนิด
- จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และไส้กรองน้ำชนิดต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำจากทั้งใน และต่างประเทศ
- จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
- จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

หลักการทำงานของบริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด
 
การออกแบบ
บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด ได้อาศัยหลักการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความต้องการของลูกค้า มาเป็นบรรทัดฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
การบริการ
บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการบริการหลังการขายเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดตั้งทีมงานที่มีคุณภาพคอยให้บริการมากกว่า 10 ทีม เพื่อเน้นคุณภาพและความรวดเร็วในการบริการ
สินค้า
บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด มีสินค้าและอะไหล่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำหลายชนิด ทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าที่ผลิตในประเทศให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการภายใต้มาตรฐาน บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด
 

ประมวลรูปภาพ นิวทรัพย์