| แอกทิเวตเทตคาร์บอน | สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองกลิ่น สี สารอินทรีย์ และคลอรีนในน้ำ

NEW-C Series


เครื่องกรองประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกำจัดกลิ่น สี ต่างๆที่เกิดจากการเน่าเสียของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนสารประกอบคลอรีน คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ปัจจุบันการกำจัดกลิ่น สี และสารอินทรีย์ในน้ำ นิยมใช้เครื่องกรองที่บรรจุถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแกรไฟต์ ที่มีโครงสร้างของผลึกไม่สมบูรณ์ มีรูพรุนเยอะ รูพรุนมีขนาดใหญ่ถึงเล็กระดับโมเลกุล โครงสร้างเช่นนี้ทำให้ถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวในการดูดซับกลิ่น สี และสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสูงกว่าวิธีการอื่น

ถ่านกัมมันต์นิยมใช้เพื่อกำจัดกลิ่น สี สารอินทรีย์มากที่สุด ถ่านกัมมันต์ผลิตได้จากวัตถุดิบหลายชนิดที่มีปริมาณคาร์บอนสูง เช่น ถ่านหิน ไม้ กะลามะพร้าว ซึ่งถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากวัตถุดิบต่างชนิดจะให้คุณภาพในการดูดซับต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม


เครื่องกรองน้ำ NEWSUB มีระบบควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบ Manual Valve เป็นระบบวาล์วไม่อัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วโดยผู้ดูแลระบบ
2. ระบบ Autotrol Valve ยี่ห้อ GE WATER (USA) เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยลิ้นยางลูกสูบ การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดยกล่องควบคุม (Control Box) ที่มีความแม่นยำสูง
3. ระบบ Pneumatic Valve เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยกระบอกขับวาล์วด้วยลม การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดย PLC NEWSUB CONTROL ที่มีความแม่นยำสูง

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองกลิ่น สี สารอินทรีย์ และคลอรีน นิวทรัพย์
 

1. การควบคุมการกรองและล้างสารกรองเป็นระบบอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นอัตโนมัติ)

2. ไส้กรองดักสารกรองด้านล่างใช้ประเภท Stainer Filters (เฉพาะถังกรองขนาดใหญ่)

3. หน้าแปลนถูกดีไซน์เพื่อลด Friction Lose

4. ใช้สารกรองทราย คาร์บอน(ถ่านกัมมันต์) คุณภาพสูง


ลักษณะเครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำของ นิวทรัพย์

 
เครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำ
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)

 
เครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้วาล์ว (Automatic Valve)

 
เครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)

 
เครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)

 
เครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)