| แอนทราไซต์ | สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองตะกอนและความขุ่นในน้ำ

NEW-Sand Series


เครื่องกรองประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกรองสารแขวนลอยต่างๆออกจากน้ำ ภายในถังกรองบรรจุสารกรองทรายและแอนทราไซท์ ซึ่งสารกรองดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษในการดักจับตะกอน อีกทั้งแอนทราไซท์มีน้ำหนักเบา จึงทำให้การล้างฟื้นฟูสภาพสารกรองนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดน้ำที่ใช้ทำการชำระล้างสารกรอง น้ำที่ผ่านเครื่องกรองประเภทนี้มีความใสสะอาดสูง มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 30 ไมครอน


เครื่องกรองน้ำ NEWSUB มีระบบควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบ Manual Valve เป็นระบบวาล์วไม่อัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วโดยผู้ดูแลระบบ
2. ระบบ Autotrol Valve ยี่ห้อ GE WATER (USA) เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยลิ้นยางลูกสูบ การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดยกล่องควบคุม (Control Box) ที่มีความแม่นยำสูง
3. ระบบ Pneumatic Valve เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยกระบอกขับวาล์วด้วยลม การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดย PLC NEWSUB CONTROL ที่มีความแม่นยำสูงการ

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองตะกอน และสนิมเหล็ก นิวทรัพย์
 

1. การควบคุมการกรองและล้างสารกรองเป็นระบบอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นอัตโนมัติ)

2. เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็ก เป็นแบบหลายชั้น (Multimedia Filterทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

3. การสวนตะกอนจะมีระบบจ่ายลมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสวนตะกอน และลดปริมาณน้ำที่ใช้สวนตะกอน (เฉพาะระบบ Pneumatic Valve)

4. ไส้กรองดักสารกรองด้านล่างใช้ประเภท Stainer Filters (เฉพาะถังกรองขนาดใหญ่)

5. หน้าแปลนถูกดีไซน์เพื่อลด Friction Lose

6. ใช้สารกรองทราย และแอนทราไซต์คุณภาพสูง


ลักษณะเครื่องกรองตะกอนความขุ่นในน้ำของ นิวทรัพย์

 
เครื่องกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ
ชนิดวาล์วมือ (Manual)

 
เครื่องกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้วาล์ว (Automatic Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)