| สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ

NEW-I Series


เครื่องกรองประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกรองสารแขวนลอยต่างๆ ความขุ่น สนิมเหล็กออกจากน้ำ ภายในถังกรองบรรจุสารกรองทราย แมงกานีส และแอนทราไซท์ ซึ่งสารกรองดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษในการกรองดักตะกอน สนิมเหล็กในน้ำ อีกทั้งแอนทราไซท์มีน้ำหนักเบา จึงทำให้การล้างฟื้นฟูสภาพสารกรองนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดน้ำที่ใช้ทำการชะล้างสารกรอง น้ำที่ผ่านเครื่องกรองประเภทนี้มีความใสสะอาดสูง มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 30 ไมครอน และปราศจากสนิมเหล็กในน้ำ


เครื่องกรองน้ำ NEWSUB มีระบบควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบ Manual Valve เป็นระบบวาล์วไม่อัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วโดยผู้ดูแลระบบ
2. ระบบ Autotrol Valve ยี่ห้อ GE WATER (USA) เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยลิ้นยางลูกสูบ การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดยกล่องควบคุม (Control Box) ที่มีความแม่นยำสูง
3. ระบบ Pneumatic Valve เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยกระบอกขับวาล์วด้วยลม การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดย PLC NEWSUB CONTROL ที่มีความแม่นยำสูงการ

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองตะกอน และสนิมเหล็ก นิวทรัพย์
 

1. การควบคุมการกรองและล้างสารกรองเป็นระบบอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นอัตโนมัติ)

2. เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็ก เป็นแบบหลายชั้น (Multimedia Filterทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

3. การสวนตะกอนจะมีระบบจ่ายลมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสวนตะกอน และลดปริมาณน้ำที่ใช้สวนตะกอน (เฉพาะระบบ Pneumatic Valve)

4. ไส้กรองดักสารกรองด้านล่างใช้ประเภท Stainer Filters (เฉพาะถังกรองขนาดใหญ่)

5. หน้าแปลนถูกดีไซน์เพื่อลด Friction Lose

6. ใช้สารกรองทราย แมงกานีส และแอนทราไซท์คุณภาพสูง


ลักษณะเครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำของ นิวทรัพย์

 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้วาล์ว (Automatic Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)

 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)