| สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ

NEW-I Series
เครื่องกรองประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกรองสารแขวนลอยต่างๆ ความขุ่น สนิมเหล็กออกจากน้ำ ภายในถังกรองบรรจุสารกรองทราย แมงกานีส และแอนทราไซท์ ซึ่งสารกรองดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษในการกรองดักตะกอน สนิมเหล็กในน้ำ อีกทั้งแอนทราไซท์มีน้ำหนักเบา จึงทำให้การล้างฟื้นฟูสภาพสารกรองนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดน้ำที่ใช้ทำการชะล้างสารกรอง น้ำที่ผ่านเครื่องกรองประเภทนี้มีความใสสะอาดสูง มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 30 ไมครอน และปราศจากสนิมเหล็กในน้ำเครื่องกรองน้ำ NEWSUB มีระบบควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบ Manual Valve เป็นระบบวาล์วไม่อัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วโดยผู้ดูแลระบบ
2. ระบบ Autotrol Valve ยี่ห้อ GE WATER (USA) เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยลิ้นยางลูกสูบ การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดยกล่องควบคุม (Control Box) ที่มีความแม่นยำสูง
3. ระบบ Pneumatic Valve เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยกระบอกขับวาล์วด้วยลม การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดย PLC NEWSUB CONTROL ที่มีความแม่นยำสูงการ


คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองตะกอน และสนิมเหล็ก นิวทรัพย์
 

1. การควบคุมการกรองและล้างสารกรองเป็นระบบอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นอัตโนมัติ)

2. เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็ก เป็นแบบหลายชั้น (Multimedia Filterทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

3. การสวนตะกอนจะมีระบบจ่ายลมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสวนตะกอน และลดปริมาณน้ำที่ใช้สวนตะกอน (เฉพาะระบบ Pneumatic Valve)

4. ไส้กรองดักสารกรองด้านล่างใช้ประเภท Stainer Filters (เฉพาะถังกรองขนาดใหญ่)

5. หน้าแปลนถูกดีไซน์เพื่อลด Friction Lose

6. ใช้สารกรองทราย แมงกานีส และแอนทราไซท์คุณภาพสูงลักษณะเครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำของ นิวทรัพย์


 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)


 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้วาล์ว (Automatic Valve)


 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)


 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วมือ (Manual Valve)


 
เครื่องกรองตะกอนและสนิมเหล็กในน้ำ แบบกรองคู่
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)