| เกี่ยวกับ Reverse Osmosis | สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส
NEW-RO System

ระบบ REVERSE  OSMOSIS (R/O) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรอง Membrane ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนในการกรอง ซึ่งทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรอง Membrane ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลผ่าน โดยสิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ในเยื่อกรองจะถูกกำจัดออกจากระบบตลอดเวลา เพื่อป้องกันการอุดตันของเยื่อกรอง Membraneปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งาน R/O มากมาย เช่น การกำจัดเกลือแร่ของน้ำทะเล หรือน้ำกร่อยสำหรับทำน้ำดื่ม, การนำน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, การผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มในครัวเรือน, การผลิตน้ำเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, การผลิตน้ำเพื่อใช้ในการผลิตยา หรือใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น


แนวทางการออกแบบ

 

การออกแบบระบบ หรือเครื่องกรอง R/O นั้น นิวทรัพย์ออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และสภาพน้ำดิบเป็นสำคัญ ดังนั้นทางบริษัทจึงมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจและมีความต้องการที่จะใช้งานเครื่องกรองน้ำระบบ REVERSE OSMOSIS (R/O)

    เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis นี้สามารถออกแบบเครื่องได้ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่กำลังผลิต 5,000 - 1,000,000 ลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม


ลักษณะเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิสของ นิวทรัพย์

 
เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส
กำลังผลิตตั้งแต่ 60,000 ลิตร/วันขึ้นไป

 
เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส
กำลังผลิต 5,000 - 30,000 ลิตร/วัน

 
เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิสสำหรับบ้านพักอาศัย
อัตราการกรอง 200-600 ลิตร/วัน