| เกี่ยวกับ Ultrafiltration (U/F) | สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชั่น
NEW-UF System

ระบบกรองอัลตราฟิลเทรชั่น หรือ Ultrafiltration (U/F) เป็นระบบการกรองที่ให้น้ำไหลผ่านเส้นใยสังเคราะห์ที่มีรูพรุนความละเอียดประมาณ 0.025 ไมครอน จึงทำให้ระบบกรอง U/F มีความสามารถดักจับสิ่งสกปรก และเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนมากับน้ำดื่มได้ มีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลออกมา สิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักจับไว้จะถูกกำจัดออกจากระบบเป็นระยะ เพื่อป้องกันการตกค้างสะสมภายในเครื่องปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาระบบกรองอัลตราฟิลเทรชั่น หรือ Ultra Filtration (U/F)มาใช้ในงานด้านต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมด้านอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น


แนวทางการออกแบบ

 

 การออกแบบระบบอัลตราฟิลเทรชั่น (U/F) หรือเครื่องกรอง U/นั้น ทางบริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป ออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และสภาพน้ำดิบเป็นสำคัญ ดังนั้นทางบริษัทจึงมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจและมีความต้องการที่จะใช้งานเครื่องกรองน้ำระบบU/F

เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชั่น (U/F) นี้สามารถออกแบบเครื่องได้ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่กำลังผลิต 20,000 - 400,000 ลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม


ลักษณะเครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชันของ นิวทรัพย์
 

 
เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชัน
กำลังผลิต 12,000 ลิตร/ชั่วโมง

 
เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชัน
กำลังผลิต 5,000 ลิตร/ชั่วโมง
(เมมเบรนโมเดลนี้ ยกเลิกการผลิตแล้ว)

 
เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชัน
กำลังผลิต 4,000 ลิตร/ชั่วโมง
(เมมเบรนโมเดลนี้ ยกเลิกการผลิตแล้ว)

 
เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชัน
กำลังผลิต 2,000 ลิตร/ชั่วโมง
(เมมเบรนโมเดลนี้ ยกเลิกการผลิตแล้ว)

 
เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเทรชัน
กำลังผลิต 1,000-6,000 ลิตร/ชั่วโมง