| เรซิน (Ion Exchange Resin) | สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องกรองหินปูนและความกระด้างในน้ำ

NEW-S Series


น้ำกระด้าง หมายถึง น้ำที่มีแคลเซียมอิออน แมกนีเซียมอิออน หรืออิออนที่มีประจุบวกสองละลายอยู่ ดังนั้นการทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนจึงเป็นการกำจัดอิออนของสารประกอบดังกล่าวออกจากน้ำ ซึ่งมีวิธีการกำจัดอยู่หลายวิธี ปัจจุบันระบบที่ดูแลง่ายและใช้กันแพร่หลาย คือ การกรองด้วยเรซินชนิดดูดซับอิออนที่ทำให้เกิดความกระด้างได้ดีมาใช้งาน น้ำที่ผ่านเครื่องกรองประเภทนี้เป็นน้ำอ่อนที่ปราศจากความกระด้าง


เครื่องกรองน้ำ NEWSUB มีระบบควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบ Manual Valve เป็นระบบวาล์วไม่อัตโนมัติ การควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วโดยผู้ดูแลระบบ
2. ระบบ Autotrol Valve ยี่ห้อ GE WATER (USA) เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยลิ้นยางลูกสูบ การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดยกล่องควบคุม (Control Box) ที่มีความแม่นยำสูง
3. ระบบ Pneumatic Valve เป็นระบบวาล์วอัตโนมัติ ชนิดเปิด-ปิดวาล์วด้วยกระบอกขับวาล์วด้วยลม การควบคุมการทำงาน (การล้างสารกรอง) อัตโนมัติ สั่งงานโดย PLC NEWSUB CONTROL ที่มีความแม่นยำสูง

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องกรองหินปูนและความกระด้าง นิวทรัพย์

1. การควบคุมการกรองและล้างสารกรองเป็นระบบอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นอัตโนมัติ

2. ไส้กรองดักสารกรองด้านล่างใช้ประเภท Stainer Filters (เฉพาะถังกรองขนาดใหญ่)

3. หน้าแปลนถูกดีไซน์เพื่อลด Friction Lose

4. ใช้สารกรองทราย เรซิน คุณภาพสูง


ลักษณะเครื่องกรองหินปูน ความกระด้างของ นิวทรัพย์

 
เครื่องกรองหินปูนและความกระด้าง
ชนิดวาล์วมือ (Manual)

 
เครื่องกรองหินปูนและความกระด้าง
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)

 
เครื่องกรองหินปูนและความกระด้าง
ชนิดวาล์วออโต้เมติก (Automatic Valve)
ประเภทนิวเมติกวาล์ว (Pneumatic Valve)