| สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
NEW-UV Series

     รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) เป็นพลังงานที่มีความยาวคลื่น 210-310 นาโนเมตร ซึ่งยาวกว่า x-ray แต่สั้นกว่าแสงปกติ การใช้งานมักใช้ Mercury Vapor Lamps ที่มีค่ารังสีที่ 253.7 นาโนเมตร โดยแสงจะผ่านไปในน้ำที่มีแบคทีเรีย ซึ่งโปรตีนและกรดนิวคริอิกในแบคทีเรียจะดูดซึมรังสีเข้าไปแล้วทำลาย DNA เชื้อที่แตกต่างกันจะใช้ปริมาณรังสีและเวลาที่ฉายรังสีเพื่อทำลายเชื้อโรคแตกต่างกัน


 
วิธีการฆ่าเชื้อที่สะดวกและรวดเร็ว
โดยไม่ต้องใช้ความร้อน และสารเคมีใดๆ

MIGHTY PURE® Product Advantage
ประสิทธิภาพ  MIGHTY PURE® ผลิตรังสีคลื่นสั้น ที่มีความสารถในการทำลายแบคทีเรีย ไวรัส และจุลชีพอื่นๆที่อยู่ในน้ำ
ประหยัด  ต้นทุนการบำบัดน้ำมีราคาถูก
ปลอดภัย  ปลอดภัยจาก “Overdosing” และไม่ใช้สารเคมี
รวดเร็ว  น้ำพร้อมใช้ทันทีหลังจากออกจาก MIGHTY PURE®
ง่าย  ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

 
ลักษณะสำคัญของ MIGHTY PURE®
1. Easy-OffTM : สามารถเปลี่ยนหลอด UV โดยปราศจากจากระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง
2. Drain Plug : สะดวกในการระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง
3. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีล เกรด 316
4. Fused Quartz Sleeve : ให้ประสิทธิภาพของแสงสูงสุด(ที่อุณหภูมิปกติ)
5. Sight Port Plug : ช่องสำหรับสังเกตการทำงานของเครื่อง
6. Ster-L-RAYTM : หลอด UV ประสิทธิภาพสูง สามารถปล่อยรังสีคลื่นสั้น ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร มากถึง 95% และมีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมง