แคตาล๊อคสารเคมี

Chemical Catalog

สารส้ม
(Alum)

สารส้มผง
ขนาด 50 กิโลกรัม/กระสอบ

แพค
(Polyaluminium Chloride)

สารช่วยตกตะกอน
ขนาด 25 กิโลกรัม/กระสอบ

พอลิเมอร์
(Polymer)

สารช่วยรวมตะกอน
ขนาด 25 กิโลกรัม/กระสอบ

สารกรองเรซิน
(Resin)

สารกรองเรซิน ยี่ห้อ CASTEL; Italy
ขนาด 50 ลิตร/กระสอบ

สารกรองคาร์บอน
(Carbon)

สารกรองคาร์บอน ยี่ห้อ NEWSUB
ขนาด 50 ลิตร/กระสอบ

สารกรองแอนทราไซท์
(Antracite)

สารกรองแอนทราไซท์
ขนาด 50 ลิตร/กระสอบ

สารกรองแมงกานีสแซนด์
(Manganese Sand)

สารกรองแมงกานีสแซนด์ ยี่ห้อ NEWSUB
ขนาด 35 กิโลกรัม/กระสอบ

สารกรองทราย
(Sand)

สารกรองทรายคัดขนาด
ขนาด 50 กิโลกรัม/กระสอบ

คลอรีน
(Sodium/Calcium Hypochlorite)

คลอรีนน้ำ 10%
คลอรีนผง 65%

กรดเกลือ 35%
(Hydrochloric Acid)

กรดเกลือความเข้มข้น 35%
ขนาด 20 ลิตร/ถัง

โซดาไฟ 50%
(Sodium Hydroxide)

โซดาไฟ ความเข้มข้น 50%
ขนาด 20 ลิตร/ถัง

แอนตี้สเกล
(Antiscalant)

สารเคมีป้องกันตระกรัน สำหรับระบบรีเวอร์สออสโมซิส จาก GE WATER; USA
ขนาด 20 ลิตร/ถัง