| สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

ปั๊มสูบน้ำ
WATER PUMP

ปั๊มน้ำ (Pump) เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือหมุนเวียนน้ำหรือของเหลวให้ผสมกันในบริเวณที่จำกัด


หลักการทำงานของปั๊มน้ำทั่วไป (ปั๊มหอยโข่ง)

     ในสภาวะพร้อมใช้งานจะต้องมีของเหลวบรรจุภายในเรือนโพรงปั๊มน้ำอยู่เต็ม เมื่อใบพัดหมุนจะเกิดสุญญากาศบริเวณศูนย์กลางของใบพัด ทำให้เกิดการดึงของเหลวจากทางเข้าเครื่องสูบน้ำ (ทางดูดน้ำ) มายังศูนย์กลางใบพัด และจะถูกเหวี่ยงออกจากใบพัดด้วยความเร็วสูงผ่านเรือนโพรงเครื่องสูบน้ำออกไปยังทางออกเครื่องสูบน้ำ (ทางส่งน้ำ)