ALL ABOUT US


 

 

 บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด

มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบน้ำอุปโภค-บริโภค และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี 

  


 


หลักการทำงานของบริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด


ครอบครัวของเรา 

 

แผนกออฟฟิศ

แผนกฝ่ายขาย

แผนกคลังสินค้า

แผนกโรงงาน

แผนกบริการ และติดตั้ง

แผนกขนส่ง