ALL ABOUT US


 

  บริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด

มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบน้ำอุปโภค-บริโภค และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี 
 


 หลักการทำงานของบริษัท นิวทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด

 พนักงานของเรา 
แผนกออฟฟิศ

แผนกฝ่ายขายแผนกคลังสินค้า

แผนกโรงงานแผนกบริการ และติดตั้ง

แผนกขนส่ง