ระบบปรับสภาพน้ำ

Water Treatment System

NEW-CLARIFIER Series

ระบบผลิตน้ำประปา
ระบบบำบัดน้ำผิวดินที่มีตะกอน และสารแขวนลอยจำนวนมากให้ใส และปราศจากเชื้อโรค

NEW-RO Series

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส
ระบบบำบัดน้ำที่มีค่าสารละลายสูง(น้ำกร่อย) ให้มีค่าสารละลายน้อยลง (น้ำจืด)

NEW-UF Series

ระบบอัลตร้าฟิลเทรชั่น
ระบบบำบัดน้ำที่มีตะกอน และสารแขวนลอยปริมาณน้อยให้ใส

NEW-Sand Series

เครื่องกรองตะกอน, ความขุ่นในน้ำ
เครื่องกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำใส

NEW-I Series

เครื่องกรองตะกอน, สนิมเหล็กในน้ำ
เครื่องกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำใสและลดปริมาณสนิมเหล็กในน้ำ

NEW-C Series

เครื่องกรองกลิ่น, สี, คลอรีน และสารอินทรีย์ในน้ำ
เครื่องกรองน้ำ สำหรับกำจัดกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ต่างๆในน้ำ

SOFTENER SYSTEM

เครื่องกรองหินปูนในน้ำ
เครื่องกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำอ่อน (น้ำที่ปราศจากหินปูน)

NEW-OZONE Series

ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน
ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เหมาะสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภค ที่มีกำลังผลิตสูง

NEW-UV Series

ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต
ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เหมาะสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภคทุกกำลังการผลิต

NEW-Champagn

แท็งค์แชมเปญ
แท็งค์สูงสำหรับเก็บน้ำ และแจกจ่ายน้ำ

NEW-MICRON Series

เครื่องกรองความละเอียดสูง
เครื่องกรองน้ำ สำหรับกำจัดตะกอน ฝุ่น ผงต่างๆที่อยู่ในน้ำ