เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสงอัลตราไวโอเลต NEW-UV Series

รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) เป็นพลังงานที่มีความยาวคลื่น 210-310 นาโนเมตร ซึ่งยาวกว่า x-ray แต่สั้นกว่าแสงปกติ การใช้งานมักใช้ Mercury Vapor Lamps ที่มีค่ารังสีที่ 253.7 นาโนเมตร โดยแสงจะผ่านไปในน้ำที่มีแบคทีเรีย ซึ่งโปรตีนและกรดนิวคริอิกในแบคทีเรียจะดูดซึมรังสีเข้าไปแล้วทำลาย DNA เชื้อที่แตกต่างกันจะใช้ปริมาณรังสีและเวลาที่ฉายรังสีเพื่อทำลายเชื้อโรคแตกต่างกัน


ข้อดีของ WonderLight UV

 1. ประสิทธิภาพ  ผลิตรังสีคลื่นสั้น ที่มีความสารถในการทำลายแบคทีเรีย ไวรัส และจุลชีพอื่นๆที่อยู่ในน้ำ
 2. ประหยัด  ต้นทุนการบำบัดน้ำมีราคาถูก
 3. ปลอดภัย  ปลอดภัยจาก “Overdosing” และไม่ใช้สารเคมี
 4. รวดเร็ว  น้ำพร้อมใช้ทันทีหลังจากออกจาก WonderLight UV
 5. ง่าย  ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย


ลักษณะสำคัญของ WonderLight UV

 

 1. สามารถเปลี่ยนหลอด UV โดยปราศจากจากระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง
 2. สะดวกในการระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง ด้วย Drain Plug
 3. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุสแตนเลสสตีล เกรด 304
 4. Quartz Sleeve ที่ให้ประสิทธิภาพของแสงสูงสุด(ที่อุณหภูมิปกติ)
 5. Sight Port Plug : ช่องสำหรับสังเกตการทำงานของเครื่อง
 6. หลอด UV ประสิทธิภาพสูง สามารถปล่อยรังสีคลื่นสั้น ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร มากถึง 95% และมีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมง

ยี่ห้อ Wonderlight UV

ยี่ห้อ Mighty Pure