ผลงาน ระบบน้ำ RO


ลูกค้าโรงงานผลิตน้ำแข็ง
 

อัตราการกรอง 360,000 ลิตร/วัน

 

 


ลูกค้าโรงงานผลิตน้ำแข็ง
 

อัตราการกรอง 400,000-480,000 ลิตร/วัน

 

ลูกค้า
 

อัตราการกรอง 120,000-150,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้าโรงงานน้ำแข็ง
 

อัตราการกรอง 360,000-400,000 ลิตร/วัน

 

ลูกค้าโรงงานน้ำแข็ง
 

อัตราการกรอง 360,000-400,000 ลิตร/วัน

 

 

ลูกค้าโรงงาน
 

อัตราการกรอง 240,000-280,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้า
 

อัตราการกรอง 360 - 400 คิว/วัน

 

Heading H3