โพลิอลูมิเนียมคลอไรด์  Polyaluminium Chloride / PAC


 เมื่อต้องการจะตกตะกอนสิ่งสกปรกในน้ำ เรามักจะนึกถึงสารส้ม หรือทางวิชาการเรียกว่าอะลูมิเนียมซัลเฟต แต่ปัจจุบันได้มีการนำสารที่ทำให้ตกตะกอนตัวใหม่ ที่มีคุณสมบัติคล้ายสารส้ม คือ สามารถทำให้เกิดการตกตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำได้ ซึ่งได้มีการผลิตสารนี้ขึ้นใช้แล้วในหลายประเทศ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นบางประเทศไว้แล้ว


โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ คืออะไร
     โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Poly Aluminium Chloride หรือเรียกย่อ ๆ ว่า "PAC" หรือบางตำราก็อาจใช้ชื่อย่อเป็น "PACI" เป็นเกลืออะลูมิเนียมที่มีสูตรเคมี คือ Aln(OH)mCl(3n-m) เมื่อ O3n ประเภทสารโพลิอนินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวโดยนิวเคลียสหลายตัว (โมเลกุลใหญ่) เช่น (Al6(OH)15)3+, (Al6(OH)15)3+ , (Al6(OH)15)3+ เป็นต้น สารโพลีดังกล่าวนี้ มีความเป็นเบสิคเกลือแรงและประจุไฟฟ้าบวกมีคุณสมบัติจับตัวสูงและมีเสถียรภาพมาก ลักษณะทั่วไปของ PACI อาจอยู่ในรูปของสารละลายใส หรือขุ่นเล็กน้อย และอาจอยู่ในรูปของผงละเอียดสีขาว โดยทั่วไปมีคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ดังตารางต่อไปนี้ 
 


PACI มีคุณสมบัติอย่างไร
     PACI ทำให้สารต่างๆ ที่แขวนลอยในน้ำจับตัวกันได้โดยตะกอนสกปรกในน้ำที่มีประจุเป็นลบ จะรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกของ PACI ในทุกขนาดของอนุภาคตะกอน PACI มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ และมีหลายนิวเคลียสทำให้เกิดตะกอนหนัก จึงสามารถตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว

PACI ใช้สำหรับงานอะไรบ้าง

     PACI สามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณีกับน้ำที่ต้องการให้มีการตกตะกอน ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้นำเอา PACI ไปใช้แล้วได้ผลดี ได้แก่

  • น้ำประปา โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำ
  • น้ำบาดาล
  • น้ำเสียในอุตสาหกรรม
  • การแยกอณูของแข็งจากสารแขวนลอยในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ
  • การนำสารที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมา โดยการตกตะกอนจากน้ำเสียชนิดต่างๆ
  •  

อุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างที่ได้มีการนำ PACI ไปใช้

  • การผลิตน้ำประปา
  • อุตสาหกรรมน้ำเสีย