ระบบ EDI  Electro-Deionization System

 

ระบบ Electro deionization (EDI) เป็นหลักการแลกเปลี่ยนไออนด้วยเรซิน และ หลักการแยกไอออนด้วยไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่ต้องทำการฟื้นฟูสภาพเรซิ่นเหมือนกับ ระบบแลกเปลี่ยนไอออนธรรมดา (MIXED BED) ซึ่งต้องทำการฟื้นฟูสภาพอยู่เสมอ เมื่อเรซิ่นเกิดการอิ่มด้วยตัว ระบบ EDI จึงเป็นระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถทำงาน ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเครื่องเพื่อล้างคืนรูปสารกรอง


Electro Deionization System  เครื่องระบบ Electro Deionization EDI สามารถผลิตน้ำ ที่มีความบริสุทธิ์สูง (Ultrapure Water) ระบบEDI พัฒนามาตั้งแต่ปี 1980 และใช้เป็นระบบปรับสภาพน้ำ (Polishing) ที่ออกจากระบบRO (Permeate) ให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นซึ่งมาแทนที่ระบบ TwinBed และ Mixed Bed Deionizier ในปัจจุบัน และอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องใช้ Cat- ion Resin และAn -ion Resin ซึ่งนั้นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องล้างคืนรูป สารกรองด้วยกรด และด่างอีกต่อไประบบนี้สามารถทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์ สุงถึว 10-18 Mohm/cm ใช้ในโรงงานอีเลคทรอนิคส์/ผลิตยา/เครื่องสำอาง /ล้างเลนส์แว่นตา /ชุบโลหะ/ โรงพยาบาล /ใช้ในระบบล้างไต และห้องทดลองเป็นต้น


ระบบ EDI (ElectrodeIonization) เป็นระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อล้างคืนรูปสารกรองเนื่องจากใช้เส้นแรงไฟฟ้าในการดูด Ion ออกจากน้ำ ใช้น้ำ Permeate จากเครื่องกรอง RO เป็นน้ำป้อนเข้าเครื่อง EDIสามารถผลิตน้ำที่มีค่าความต้านทานได้ถึง 18 Mohm