ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Water Pump 

ระบบ Inverter
จะสั่งการให้มอเตอร์ปรับรอบการทำงาน เพื่อให้แรงดันน้ำคงที่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้น้ำทุกจุดที่ใช้งานมีแรงดันสม่ำเสมอ ระบบ Inverter ช่วยให้ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 40% กล่าวคือ Inverter จะปรับรอบการหมุนของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้น้ำ ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น อีกทั้งช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานเงียบขึ้นอีกด้วย


ปั๊มสูบน้ำ (Water Pump)

     ปั๊มน้ำ (Pump) เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือหมุนเวียนน้ำหรือของเหลวให้ผสมกันในบริเวณที่จำกัด

หลักการทำงานของปั๊มน้ำทั่วไป (ปั๊มหอยโข่ง)

     ในสภาวะพร้อมใช้งานจะต้องมีของเหลวบรรจุภายในเรือนโพรงปั๊มน้ำอยู่เต็ม เมื่อใบพัดหมุนจะเกิดสุญญากาศบริเวณศูนย์กลางของใบพัด ทำให้เกิดการดึงของเหลวจากทางเข้าเครื่องสูบน้ำ (ทางดูดน้ำ) มายังศูนย์กลางใบพัด และจะถูกเหวี่ยงออกจากใบพัดด้วยความเร็วสูงผ่านเรือนโพรงเครื่องสูบน้ำออกไปยังทางออกเครื่องสูบน้ำ (ทางส่งน้ำ)