โฟลมิเตอร์ FLOW METER
 


1. LZS Series

 

 


1. LZM Series

 

  


การติดตั้งและการใช้งาน

  1. เช็คช่วงการวัดของโฟลมิเตอร์ รวมทั้งแรงดันและอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  2. สามารถติดตั้งกับท่อที่ผลิตจากพลาสติก ABS หรือ PVC สามารถเชื่อมต่อโดยใช้กาวได้โดยตรง
  3. ติดตั้งในแนวตั้ง หรือทำมุมน้อยกว่า 5 องศากับแนวดิ่ง
  4. กรณีใช้งานครั้งแรก ให้เปิดวาล์วช้าๆจนกระทั่งวาล์วเปิดทั้งหมด
  5. ให้อ่านค่าตรงตำแหน่งที่ลูกตุ้มมีเส้นผ่านสูนย์กลางสูงสุด